mapatatarhome                                       

 

     
 
 

                .תשובות לשאלות נפוצות

   
     

??מה פשר הסימנים בדף

t

   
     במצגות בשורה הסברים קוליים

 

 

W

מבדק - ô דף עבודה - &   מצגת - מספר  

איך עובדים עם המצגת שנפתחה? 

 הקלקה על המקש הימני בעכבר - התקדמות בשקף. בין בתוך השקף ובין מדף לדף במצגת.
 בתחתית השקף  מופיעים חיצים המאפשרים לדלג משקף לשקף.
  בתחתית השקף

 
   

?מהי הדרך המומלצת ללמידה באמצעות האתר

t

   

במתמטיקה,  הלימוד  הממשי  מתבצע  כאשר  אתם  פותרים  בעצמכם  תרגיל  
הלימוד  יעיל  יותר  אם  מתלווה  אליו  נסיון  עצמאי  לפתור  את  התרגילים. 

אין די בצפיה במצגת להפנמת הידע שנרכש בה.

שלבו בלימוד את דפי העבודה. להשגת ידע מירבי

יש לפתור תרגילים רבים באופן עצמאי.

לימוד שתי מצגות שקול לשעת לימוד בכתה. אנו ממליצים על הפסקה לאחר שתי מצגות.
מומלץ לבדוק אפשרות לימוד בחברותא.

מורים יקרים:
שימוש במצגות מאפשר לימוד מהיר יותר. עצתי,
להקפיד שלא להחיש את ההוראה.
נח ומומלץ לשלב את דפי העבודה בשעור. יש להפנות את תשומת לב התלמידים
לכך שמצופה מהם לפתור את התרגיל, לאו דווקא לפי הנחיות הדף. למעשה,
מהשלב בו הם מסתדרים, רצוי לפתור באופן עצמאי את התרגילים.


באמצעות דף  מפת  האתר  ניתן  להגיע  לכל  נושא  שבאתר.

 
   

?יש המלצה לגבי האופן בו רצוי להתחיל את הלימוד

t

   

כן. רצוי ללמוד תחילה את החומר הפותח באלגברה.
פרק הפתיחה, פרקי פעולות חשבון בביטויים אלגבריים ומשוואות.

 
   

?לכמה יחידות בגרות מתאים החומר באתר

t

   

האתר בבנייה. בשלב זה, המצגות הראשונות בכל נושא מתאימות ל 3 יח"ל, המצגות המאוחרות יותר
מתאימות ל 4 יח"ל, המצגות האחרונות מתאימות ל 5 יח"ל. ניתן למצוא באתר גם חומר המיועד 5 יח"ל בלבד.

 
   

.אנו שמחים שבחרתם לבקר באתר שלנו. נשמח לקבל את תגובותיכם

 

   
 
 
 
   

 

 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math