הוספת תמונה
לומדים         GeoGebra

שעור 11 - צרוף תמונה
השמת תמונה בלוח השרטוט
כפתור בלוח הגרפי
1. ABCiesson11 נמצא בסרגל הכלים. בחלון שנפתח נבחר בתמונה.
2. נקליק במקום כלשהו. בחלון שיפתח, נתבקש לבחור תמונה (עיון).
3.   ניתן לגרור את התמונה.
 
 
   
מיקום תמונה.
כפתור בלוח הגרפי
1.  התמונה בחלון הגאומטרי. נקליק על אישור.
2. מיקום: ניתן למקם בגרירת התמונה. ניתן להקטין ולסובב באמצעות אחת משתי פינות התמונה התחתונות, או (בתוכנה משמאל פחות פשוט...)
 נקליק בעכבר הימני. על התמונה, נבחר תכונות. חלון יפתח. נבחר בלשונית מיקום.
     
שעורי הנקודות שנכתוב יהיו מקום שלוש פינות של התמונה.
פינה 1:
שעורי הנקודה שנכתוב יהיו מקום הפינה השמאלית התחתונה של התמונה.
פינה 2: שעורי הנקודה שנכתוב יהיו מקום הפינה הימנית התחתונה של התמונה.
פינה 4: שעורי הנקודה שנכתוב יהיו מקום הפינה השמאלית העליונה של התמונה.

התמונה תתאים את עצמה לשיעורי הנקודות שנכתוב.
ניתן לקבוע את שעורי הנקודות לפי ערכי סרגל גרירה. למשל: ליצור סרגל
a ואת שעורי הנקודות לבטא באמצעות a. שימוש בסרגל גרירה מאפשר יצירת אנימציה.
כפתור בלוח הגרפי
3. ניצור שתי נקודות חדשות.
4.   נקליק בעכבר הימני על התמונה. נבחר תכונות --> מיקום.
נציב את שם הנקודות החדשות בשתי הפינות החדשות.
מה קורה?
     דף הבית                                                                          שעור 10שעור 12                                                                                תוכן העניינים