הכרות - מסך התוכנה

לומדים        GeoGebra

שעור 3 - מסך התוכנה

שמות חלקי מסך התוכנה
 

לוח הסרטוט

נ

הקלקה על הציור הימני בשורה השנייה,תפתח /תסגור את הסרגל משמאלו.

בלוח התוכנה הרגיל כתוב

הקליקו על ציור הצירים. מה השתנה? הקליקו שוב.
הקליקו על ציור הסריג. מה השתנה? הקליקו שוב וראו איך לבטל את הסריג..

 נקליק על (שלישי מימין, בסרגל),
יש חשיבות ל
ציר x:ציר y=.
נכתוב בשורת הקלט x^2 + y^2 = 1. רק כאשר היחס
הוא 1:1, נראה מעגל. וכאשר היחס שונה? בדקו וראו.

 

שדה קלט

בתחתית מסך התוכנה נמצא שדה הקלט.
שדה הקלט מאפשר הרחבת ביצועי גאוגברה באמצעות
כתיבת פקודות המבצעות דברים שאינם מופיעים בסרגלי הכלים.

נכתוב בו:
y = 2x (אין צורך ברווחים או בסימן כפל) ו Enter.

בלוח השרטוט מופיע ייצוג גרפי של הפונקציה
ובחלון האלגברי  מופיע הייצוג האלגברי שלה.

אם נניח את העכבר על גרף הפונקציה, נוכל לגרור את הגרף,
ובחלון האלגברי תשתנה ההצגה בהתאם.

נציב את העכבר על גרף הפונקציה ונקליק בעכבר הימני. (מספר הקלקות)


הקליקו על הצג עצם, הצג תווית  (יש  לפתוח את החלון כל פעם מחדש).
הקליקו על עקבות וגררו את הגרף.
הקליקו על תכונות

באמצעות בסיסי, צבע וסגנון נוכל להשפיע על מראה הפונקציה.


<

נכתוב בשדה הקלט y = 2x ונקליק על מקש Enrer.
בחלון האלגברי יופיע הייצוג האלגברי של הפונקציה כך:נקליק פעמיים על הכתוב
a:y=2x ובמקום הכתוב, נרשום f(x)=x^2.

ניתן להשפיע על תכונות כל עצם על ידי עמידה על שמו בלוח האלגברי, הקלקה בעכבר הימני.

לחלון האלגברי תפקידים נוספים. חלק מהם נפגוש בהמשך.

 

 

נכתוב בשדה הקלט את האותיות de.

מה קיבלתם?
 
 
דף הבית        שעור 2שעור 4                                          תוכן העניינים