סרגל כלים
לומדים        GeoGebra

שעור 4 - סרגל כלים

סרגל התפריט / סרגל הכלים

עבודה יעילה עם GeoGebra מחייבת הכרת התפריט וכלי תוכנה.
לעזרתנו באות הכותרות בסרגל התפריט והתמונות בסרגל הכלים.

הקליקו על  השמות בסרגל התפריט. (מופיע במקור. פה לא).

רצוי להכיר כל תת תפריט.

סרגל הכליםשתי אפשרויות להפעלת סרגל הכלים


א. הקליקו על כפתור בסרגל.  ניתן ליישם את פעולת הכפתור שלחצתם,
    ואפשר להשתמש בתפריט הכפתור.
ב. בחרו כפתור בתפריט שנפתח וישמו, באמצעות הקלקה, בלוח השרטוט.

    התמונה על כפתור תפריט הכלי, משתנה לפי השימוש האחרון בתפריט.
    אם תשהו מעט את העכבר על הכפתור, תופיע עזרה..
ג.  לכל פעולה בסרגל הכלים יש פקודה מקבילה הניתנת להקלדה בלוח הקלט.
     למשל לפעולה מעגל עם מרכז ורדיוס,

     ניתן להקליק על בסרגל הכלים,
     או לכתוב בשורת הקלט [
Circle[A,4 כאשר A היא נקודה נתונה
     ו 4 אורך הרדיוס.

 

שימו לב:   ♦  לאחר הקלקה על כפתור, לא נראה דבר. זו ההקלקה על לוח הסרטוט שמראה פעולה.

                 ♦  עם הזמן, לומדים להכיר את פרטי התפריטים. הציור על הכפתור בסרגל הכלים,

                     רומז על הכלים השייכים לתת התפריט..


                    להבנת התרגיל, אל תקליקו על שורת הקלט.

חשוב מאוד

כפתור ההקלקה לאחר ההקלקה על הכפתור, בלוח הגרפי
1. נקודה חדשה. הקלקה בלוח השרטוט.
2.  הקלקה חוזרת בלוח השרטוט. השפעת כפתור נמשכת עד שנעצור אותה.
3. איך עוצרים השפעת כפתור?
      1. על ידי בחירת כפתור פעולה שונה.
     2. באמצעות מקש Esc.
    3 מקש הזזה משחרר מהשפעת הכפתור הקודם.


 בנינו נקודה A. לכל עצם - נקודה, ישר, עקומה ועוד יש טבלת תכונות משלו.

    נוכל  להתבונן בתכונות אלה ולשנותן על ידי עמידה על העצם ולחיצה

    על כפתור העכבר הימני (תכונות).
 


סרגל כלים
גיאוגברה נמצאת בפרטים הקטנים. נבנה משולש ונמדוד את זוויותיו.
כפתור ההקלקה לאחר ההקלקה על הכפתור, בלוח הגרפי
1.  מערכת הצירים והרשת מיותרות לנו.  נקליק על מערכת הצירים
ובריבוע המשורג למעלה ונבטלם.
2.   נקליק 3 נקודות שלא על אותו הישר  והקלקה נוספת בנקודה הראשונה. ההקלקה בכיוון השעון.
3. נקליק פעמיים בתוךהמשולש.
4. ניצור משולש נוסף, הפעם סדר הנקודות בניגוד לכיוון השעון.
5. נקליק פעמיים בתוך המשולש.
6. נניח את העכבר על אותיות קדקודי המשולש.  ניתן להזיז את  האותיות. ניתן להזיז גם את הצורות עצמן.
 


שרטוט גרף פונקציה והמשיק שלה

כפתור ההקלקה לאחר ההקלקה על הכפתור, בלוח הגרפי
1. בחלון הקלט, בתחתית המסך, נכתוב: (f(x) = tan(x
2. נקודה חדשה.  נקליק על נקודה בגרף שקיבלנו.
3. בטור הרביעי מימין, (באנגלית-משמאל) נקליק על משיקים.
4.  נקליק על הנקודה A וולאחר מכן על גרף הפונקציה.
5. "נשחרר" מהשפעת כפתור המשיק.
  6. נניח את העכבר על הנקודה A ונגרור אותה מה קורה?
  7. נקליק פעמיים על גרף הפונקציה. בחלון שנפתח ניתן לכתוב פונקציה שונה מזו הכתובה בחלון.
 


 
דף הבית        שעור 3שעור 5   תוכן העניינים