נקודת אמצע
לומדים       GeoGebra

שעור 5 - נקודת אמצע

אמצע צלעות מרובע

כפתור בלוח הגרפי
1. נקליק  על הריבוע ובו שרטוט של צירים. או,
עכבר ימני בלוח הגרפי, בחלון שנפתח - נקליק על הכיתוב צירים.
2.   נקליק ב  4 מקומות שאינם על ישר אחד והקלקה נוספת בנקודה הראשונה. ההקלקה בכיוון השעון.  קיבלנו מרובע.
3. נקודת אמצע נקודת האמצע היא חלק מתפריט נקודה.
נקליק במקום כלשהו על כל אחת מ 4 צלעות המרובע.
4. נקליק ב 4 נקודות האמצע ולסיום נחזור ונקליק בנקודה הראשונה.
5. הזזה נניח את סמן העכבר על צלע של המרובע החדש ונסתכל בחלון האלגברי. (אולי נצטרך לגלול את החלון האלגברי
לראיית קטעים) נוכל לראות את אורכן של 4 הצלעות.
 

מה ניתן לומר על הצורה שקיבלנו?

 
 
דף הבית       שעור 4 שעור 6                                       תוכן העניינים