יחסים במעגל

    משפטים
99 .
 
אם במעגל שני מיתרים נחתכים, אז מכפלת
        קטעי מיתר אחד שווה  למכפלת קטעי המיתר השני.

100.  אם מנקודה מחוץ למעגל יוצאים שני חותכים, אז  
         מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה
 למכפלת
         החותך השני בחלקו החיצוני.

101.  אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק,
         אז מכפלת החותך  בחלקו החיצוני שווה לריבוע 
         המשיק.


הניעו את הנקודות האדומות
תירגול
בנתוני השרטוט, מהו ערכו של x? אני אומר ש: אם מנקודה מחוץ למעגל יוצאים שני חותכים, אז המכפלה של חותך אחד בחלקו החימוני שווה למכפלה של החותך האחר בחלקו החיצוני. ADC  ן  ADB הם שני חותכים למעגל שמרכזו O.
נתון:
AO
^CO . CO = 6 . AO = 8
מהו אורך הקטע AB?
       נכון   לא נכון     
                                                                                       
                                                                                
  חזרה למשפטים  
 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math