דמיון משולשים
   הכרות

   משולשים דומים הם משולשים השווים בשלושת זוויותיהם
   והיחס בין הצלעות שלהם - קבוע.

   3 משפטי הדמיון מאפשרים לנו להסתפק ב 3 בדיקות על מנת לקבוע אם
   המשולשים דומים זה לזה.
   היחס הקבוע בין צלעות המשולשים, הוא בין הצלעות הנמצאות מול הזוויות השוות.

   ראו את אופן כתיבת הפרופורציה ודמיון המשולשים בשרטוט מצד שמאל.
   שימו לב לסדר כתיבת האותיות בפרופורציה, ובהקבלה, לסדר כתיבת האותיות
   במשולשים.
תאלס, פילוסוף ומתמטיקאי מהמהאה השביעית לפני הספירה.  
תאלס ביקש למדוד את גובה הפירמידה הגבוהה במצרים. לשם כך, ביום שמש, סימן את גובהו בחול ונעמד בקצה הסימון. תאלס הורה לתלמידיו:  "כאשר צילי יגיע  לגובהי המסומן, מדדו את צל הפירמידה".
באתר  מרכז ארצי למורים צרפו שרטוט להסבר.
האם השרטוט מתאר נאמנה את התרחשות הדברים?
   משפטים
  95.  משפט דמיון צ.ז.צ.
   96.  משפט דמיון ז.ז.
   97.  משפט דמיון ז.צ.ז.
   
תירגול
במשולש ישר זווית חסום ריבוע.
BC = 4  ,  CD = 8.
מהו אורך AB?
אני אומר ש: אם נעביר אנך ליתר של משולש ישר זווית, אנך החותך את אחד הניצבים, נראה שרטוט של שלושה משולשים הדומים זה לזה. ABC משולש ישר זווית. ED אנך אמצעי ליתר BC.
FE = 16 . EA = 2.
מהו ערך  BC ?
רמז: הנושא: דמיון משולשים.
         נכון   לא נכון       
                                                                                                חזרה למשפטים  
 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math