משפט  תאלס:  ישר,  מורחב  והפוך.

  משפטים

 90.  שני ישרים מקבילים החותכים שוקי זווית, מקצים עליהם קטעים פרופורציוניים. 

91. 
משפט תאלס המורחב: ישר המקביל לאחת מצלעות המשולש  חותך את שתי
       הצלעות האחרות או את המשכיהן בקטעים פרופורציוניים.

92. משפט הפוך למשפט תאלס: שני ישרים המקצים על שוקי הזווית
      קטעים פרופורציוניים הם ישרים מקבילים..


משפט תאלס: ניתן להניע את הנקודות האדומות, כולל הנקודה שעל הסרגל משמאל.
 
   
תירגול
אני אומר ש: לתאלס (יון, 600-)  מייחסים הוכחת 5 משפטים גאומטריים נוספים. אחד מהם - זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים שוות זו לזו. במשולש  ABC חסום המעוין  BFED.
נתון:  4.8 ס"מ = BD.,
12 ס"מ = BC.
מהו אורך הצלע AB?
         נכון   לא נכון     ס"מ  
                                                                                                חזרה למשפטים  
 © כל הזכויות שמורות לאתר G-math