המשולש ישר הזווית

                     משפט פיתגורס

 

מתכונות המשולש  ישר  הזווית

 
בחרו בתשובה הנכונה לפי שרטוט המשולש משמאל
1.  הצלע AB היא:

 

 

2.  הצלע BC היא:

 

 

1.  הצלע AC היא:

 

 

 
נכון או לא נכון?
  נכון לא נכון  
במשולש ישר זווית סכום הזוויות גדול מ 1800.
משולש ישר זווית בנוי משני ניצבים ויתר.
במשולש ישר זווית, אחד הניצבים הוא הצלע הארוכה ביותר במשולש.
שטח משולש ישר זווית שווה למחצית מכפלת אורכי שני הניצבים.
שטח משולש ישר זווית שאורכי הניצבים שלו: 18 ס"מ ו 6 ס"מ הוא 108 סמ"ר.
במשולש ישר זווית סכום שתי הזוויות החדות שווה ל 900.

 

 

משפט פיתגורס
אם אורכי הניצבים במשולש ישר זווית הם
a ו b ואורך היתר הוא c, מתקיים a2 + b2 = c2

בחרו בנוסח משפט פיתגורס המתאים לשרטוט משמאל:

 

 

על פיתגורס, נמל ושתי ספינות

בראשית הצירים נמצאת עיר נמל. אוניה אחת שטה צפונה ­ וחזרה. אוניה נוספת שטה מזרחה ® וחזרה.
דייקו עד שני מקומות לאחר הנקודה.

1. מקמו את הסירות באמצעות גרירת הנקודה האדומה 
    והכחולה. 
    מהו המרחק בין הסירות בקו אווירי (אורך הקטע המחבר
    את הנקודה האדומה והכחולה)?

   המרחק בין הסירות:   

 

2.  האוניה השטה צפונה נמצאת במרחק 15 ק"מ מהנמל.
     באיזה מרחק מהנמל תימצא האוניה השטה מזרחה,
     אם נתון שהמרחק בין שתי האוניות (בקו אווירי) הוא 17 ק"מ?

     מרחק האוניה השטה מזרחה מהנמל:   

 

// Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
 

 

השלימו את הטבלה
a b c  
9 40
80 89
45 53
303 404
 
מהו אורך הקטע AD?

 

                                               © כל הזכויות שמורות לאתר G-math