כיתוב - פתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה
לומדים         GeoGebra

שעור 12 - כיתוב ופתירת מערכת משוואות ממעלה ראשונה

ראו: לא מצוייר לוח התוכנה. כדי להפעיל את ההוראות, יש לפתוח את התוכנה עצמה.
פצלו את המסך לשניים. חציו לדף ההוראות וחציו לחלון התוכנה.
נפגוש שני טיפוסי כיתוב: כיתוב סטטי וכיתוב דינמי.
  כפתור בלוח הגרפי    
1.  נפתח לוח במשבצת, תחת עריכה נכתוב שלום. הקלקה על אישור.
נניח את העכבר במקום בו נבחר שיופיע הטקסט.
הטקסט ניתן לגרירה . התוכנה נתנה שם לכתוב. text1.
הכתוב שלום הוא כיתוב סטטי. התוכן הכתוב לא משתנה.
2. הקלקה. יצרנו את הנקודה A.
3. הקליקו על הלשונית עצמים.
בחרו מהרשימה את A. אישור.
טקסט עצמים
4.   גררו את הנקודה A. שימו לב מה קורה לתוכן תבת הטקסט.
 
מערכת משוואות בשני נעלמים
כפתור בלוח הגרפי
1.   נבנה 4 סרגלים. שמות הסרגלים: a1,b1,a2,b2. כדי לגרור את הסרגלים כך שנוכל לעבוד, בחלון האלגברה, נקליק על הסרגל ונבטל את קיבוע עצם..
ניתן לקצר את הסרגל לאורך 100.
2.   נניח את העכבר על a1 שבחלון האלגברי ותוך לחיצה על מקש Shift נגרור את העכבר על שמות 4
ס. הגרירה.
מקש ימני  ונבטל קיבוע עצם.
נארגן את הסרגלים כך ש
a1 , b1 יהיו  זה תחת זה 
ו
a2 , b2 יהיו זה תחת זה.

 
3    נכתוב בלוח הקלט: y = a1 x + b1
4.    נכתוב בלוח הקלט: y = a2 x + b2
5 נקודת חיתוך. נקליק על שני הגרפים או על נקודת המפגש שלהם. נוצרה נקודה A (שיעורי A הם פתרון המערכת).
6.   בלוח הקלט נגדיר: (xpit = x(A וגם (ypit=y(A 
7.   3 כיתובים (סטטיים) נפרדים:
1. משוואה ראשונה:
2. משוואה שניה:
3. פתרון
ניישר לימין, באמצעות גרירה, את הכתובים זה תחת זה.
8.   3 כיתובים (סטטיים ודינמיים) נפרדים
1. משמאל למשוואה ראשונה:עצמים --> 
2. משמאל למשוואה שניה:  עצמים -->
3. משמאל לפתרון:
ניידו את הכפתור בסרגלי הגרירה.

1. כיצד ניתן לשפר את חזות פתרון מערכת שתי משוואות בשני נעלמים?

2. התוכלו ליצור מערכת דומה למשוואות ממעלה שניה?
  דף הבית                                                                       שעור 11שעור 13                                    תוכן העניינים