כפתורים
לומדים         GeoGebra

שעור 14 - כפתורים
נכיר כפתור המעלים עצמים מהמסך  ויכול לגרום להופעתם. כלומר, תסריט שיתרחש כאשר מתקיים התנאי.
כפתור בלוח הגרפי
1. בלוח הקלט נכתוב: f(x) = x^3-2 x^2+1. נצבע את גרף הפונקציה בכחול (עומדים על הגרף, כפתור ימני --> תכונות --> צבע)
2. הפונקציה (g(x תסמן את החלק בפונקציה בו היא עולה, כלומר את החלק בפונקציה בו נגזרת הפונקציה חיובית.
בלוח הקלט: [ g(x) = if[f'(x)>0,f. נצבע את הפונקציה
g באדום ונרחיב את הקו שלה (סגנון).
ניתן להשפיע על תכונות הפונקציה גם בעמידה על שם הפונקציה בלוח האלגברי.
כמה נחמד לגלות שאת פונקציית הנגזרת של
f פשוט מסמנים (f'(x
3.  הפונקציה (h(x תסמן את החלק בפונקציה בו היא יורדת, כלומר את החלק בפונקציה בו נגזרת הפונקציה שלילית.
בלוח הקלט:
[h(x) = if[f'(x)<0,f. נצבע את הפונקציה h בירוק בהיר ונרחיב את הקו שלה.  
44.
תחת
סרגל
גרירה

    נקליק בלוח הסרטוט.ובתבה הנפתחת

במשבצת הערה נכתוב תחומי עליה. נקליק בלשונית מימין בחרי בעצמים
ונבחר ב פונקציה
g.
נקליק בלוח השרטוט במקום בו נרצה למקם את הכפתור (ניתן להזזה).
4. בתבה הנפתחת:  במשבצת strong>הערה נכתוב תחומי ירידה. נקליק בלשונית מימין בחרי בעצמים ונבחר ב פונקציה h.
ננקליק בלוח השרטוט במקום בו נרצה למקם את הכפתור.
כאשר נציג בעיה במסך הסרטוט בגאוגברה, ניתן להשתמש בכפתור לחשוף/להסתיר את הפתרון./span>
    דף הבית                                                                                   שעור 13 שעור 15                                                                               תוכן העניינים